Помните. На бистрэн

В ночь с 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере Аушвиц – в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов. Всего в этом комплексе лагерей погибло более 20 тыс. представителей ромской нации. Исследователи ромского этноцида считают, что во время Второй Мировой войны погибло до полутора миллиона ромов. В процентном отношении ромский народ больше всего пострадал от убийств, более 90 процентов ромского населения Чехии, Австрии, Германии и Эстонии было уничтожено фашистскими режимами. Во время Второй Мировой войны в карательных акциях оккупационного режима в Украине было уничтожено до 20 тыс. лиц ромской национальности.
2 августа во всем мире отмечается Международный день холокоста ромов – памятная дата, установленная Всемирным Ромским Союзом (International Romani Union) Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 8 октября 2004 г. № 2085-IV “О Международном дне холокоста ромов” день трагедии ромского народа отмечается на государственном уровне и в Украине.
Следует отметить что трагедия ромскогог народа во время Второй Мировой войны начиналась в Бабьем Яру, где 22-24 сентября 1941 года было уничтожено пять ромских таборов среди которых находились преимущественно дети и женщины. Преступные расстрелы были продолжены и уничтожались ромы кочевье которых происходило в Киевской и прилегающих областях, а также успевшие бежать с западных областей Украины.
Также Указом Президента Украины № 625 от 5ноября 2015 г. был создан Оргкомитет “О подготовке и проведении мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра” членом которого стал Президент Всеукраинского союза общественных организаций “Конгресс Ромен Украины”, заместитель Президента Рады национальных сообществ Украины Григориченко Петр. На заседаниях указанного Оргкомитета президент Конгресса настоял на завершении 23-х летней борьбы ромского сообщества Украины за восстановление исторической памяти и справедливости – установлении памятника жертвам ромского геноцида в Бабьем Яру,
Работы по установке памятника “Ромская Кибитка” изготовленная по проекту академика Игнащенка Анатолия Федоровича сейчас в стадии завершения.
Ромское сообщество Украины скорбит по жертвам Бабьего Яра вместе с еврейским, украинским и другими народами, представители которых были жестоко уничтожены – в месте объединения всех народов Украины – Бабьем Яру.

ВСГО “КОНГРЕСС РОМОВ УКРАИНЫ”

Целият наш днешен капитализъм

всъщност е люта борба за пари и власт, като 90 на сто от враждуващите до гроб помежду си са хора на Дър­жавна сигурност. Те капитализираха хилядократно онова, което им даде майчицата-пагончица – стратегии и тактики, методи и похвати, инфор­ма­ция – вътрешна и външна, скрита и покрита, медена и кална, многобро­йни уроци по исти­нска и много-много псевдонаука в най-различни направления – и човек неведнъж има поводи да си прави изводи, че 90 процента от тия в душата си нямат и капка патриотизъм, нищо, че те самите и клакьорите около тях пищят патриотарски и оплитат кокошите умове на тълпата в менгемето на интересите си. И е жалко, че негативите им биват изцяло обрани от българския народ, в чието име ония се бият в косматите байганювски гърди. (02.2016)

Поредната необикновено веселяшка

телевизионна реклама: “В живота няма нищо сериозно”. Че несериозникът не е тъй духовит, колкото си въобразява, е ясно, ама колко ли мозък има у оня, който се е съгласил да бъде оповестено внушението?!? И дава ли си сметка как влияе подобен привидно сапунен мехур на собственото му невръстно дете?!? Шега? Самоирония? Хм. Някои неща не бива да се прощават. (01. 2016)

Практиките и методите,

които “упражняваха” т.н. “служби” на запад, след Десети бяха преориентирани и приложени и срещу собствения народ. Това е обяснението защо службашите се къпят в милиони, а пенсио­нерът, работил четирсет години за тая държава (за да имат ония какво да крадат!), взема по триста лева. Нали помните, че през ония вече далечни десетилетия имаше един партизански лумпен от Старозагорско, който открито редеше, че когато не е бил съгласен с властта, бил хванал гората, пък който си трае, значи е доволен от положението си… Наглост?!? Че кога са били други? (12. 2015)

Индра и светите подвижници (3)

Живял някога на земята царственият мъдрец Вишвамитра, син на Гадхи от рода Каушик, който се отдал на нечувано под­вижничество с цел да придобие брахмански статут и с това разтърсил царството на Индра до самите му основи. Веднъж Вишвамитра, могъщият цар на Канякубджи, посетил обителта на божествения мъдрец Васиштха и видял у него прекрасната крава Нандини, която изпълнявала всички желания. На царя му се приискало непременно да има тази крава, но Васиштха не се съгласявал каквито и съкровища да му предлагали. Тогава Вишвамитра се опитал да вземе тази крава със сила; но кравата на Васиштха създала страшни бойци, които обърнали в бягство цар­ска­та войска. “Сам бог Дяус не могъл да отнеме кравата на Васиштха и го по­стигнало възмездие заради нейното похищение”, – подсказали на Вишвамитра, и той видял, че брахманът е по-могъщ от царя. Тогава той поискал от кшатрий да стане брахман и за тази цел се отдал на велико, тъй сурово подвижничество, че Индра изпаднал в смут и си помислил: “Та той ще придобие такава сила, че с нея ще ми отнеме трона на небесата и ще завладее моето царство, както някога са го овладели Сунда и Упасунда, а след тях – и Равана”!
И както в митичните времена Брахма призовал Тилотама за спа­се­нието на небесата от могъщите асури, тъй и Индра изпратил небесната апсара Менака да съблазни Вишвамитра и да го отклони от опасното за боговете подвижничество.
И Менака се отправила към обителта на Вишвамитра, където цар­ственият мъдрец се бил отдал на жестоко покаяние, а заедно с нея Ин­дра изпратил и Ваю, бога на ветровете, и Кама, бога на любовта, за да й по­могнат да изпълни неговата повеля. Красавицата Менака приближила до обителта на сина на Гадхи, и приветствайки го, започнала да танцува и лудее на горската поляна близо до колибата. Тогава вятърът, като следвал повелята на царя на боговете, изхлузил от нея одеждини й; под­ви­жникът я видял гола и страстта ги овладяла. Той я извикал и тя се при­б­лижила. И те дълго-дълго се отдали на любовните ласки между цъф­налите храсти, а годините отминавали покрай тях като ден.

ИндраПродължава в Andral 84-85 b, 2016

Индра и светите подвижници (2)

Живели някога двама велики мъдреци – Бхарадваджа, син на Брихаспати, син на Ангирас, и Райбхя от рода Атри. Двамата били верни другари и техните обители се намирали недалеч една от друга. Бхарадваджа имал син на име Явакри, а Райбхя имал двама сина – Параваса и Арваваса.
Бхарадваджа бил велик подвижник; Райбхя се бил прославил и в трите свята като ненадминат познавач на свещените Веди. Синът на Бха­радваджа Явакри попитал веднъж своя баща: “Кажи, защо тъй голяма по­чит оказват всички на премъдрия Райбхя? Нима твоето подвижничество не е по-висше от познаването на Ведите”? “– Не, сине мой, му отговорил Бхарадваджа. – На трите свята няма нищо по-висше от свещеното знание”. Чул това, Явакри се натъжил. “Райбхя почитат повече, отколкото моя ба­ща, си помислил той, – неговите синове се радват на по-голяма слава. Но аз ще ги надмина каквото и да ми струва”!
И в стремежа да постигне целта си, Явакри се отдал на сурово под­вижничество. Той постил, стоял на една нога неподвижно и в пек, и в студ, подлагал тялото си на огън и го охлаждал в студена вода и когато благодарение на неговото подвижничество заслугите му станали из­ве­стни, той отправил зов към Индра и казал: “За моя суров подвиг, вла­детелю на боговете, дай ми в дар знанието на свещените Веди”. “– Не подвижничеството е пътят до постигнеш Ведите, възразил Индра. Иди при наставник, о Явакри, и изучи Ведите както трябва, с прилежание и смирение”. Но Ява­кри не искал да стигне по обичайния път до постиженията на Ведите и продължавал своето подвижничество. И, натрупал още по-големи заслуги в изтезанието на тялото си, той отново призовал Индра. “Ти няма да постигнеш целите си чрез изтезания на тялото, – отново му казал Ин­дра. – Иди при наставник, о, син на Бхарадваджа.” “– Няма нищо в те­зи три свята, което не би могло да се постигне чрез подвижничество, – му възразил в упорството си Явакри. – Ако ти не изпълниш сега моето желание, аз ще подложа тялото си на още по-жестоки изтезания. Аз ще отсичам част по част своето тяло и една по една ще ги хвърлям в огъня; и твоята власт на небесата ще бъде разколебана от моя подвиг”! Тогава Ин­дра се принудил да изпълни желанията му. По молба на Явакри той дал на самия него и на баща му съвършеното знание на Ведите и им обещал победа над всички съперници във владеенето на това свещено знание.

Индра 2
Продължава в Andral 84-85 b, 2016